Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Ebu Bekir Şibli hazretleri şöyle buyuruyor:

“Dört yüz kadar âlime hizmet ettim. Dört bin hadis ezberledim. Sonra yalnız bir tanesini seçip onunla amel ettim. Kurtuluşumun bu hadise bağlı olduğunu anladım. O hadis-i şerif de şudur:

“Ey insan! Dünya için orada kalacağın kadar çalış. Ahiret için de orada kalacağın kadar çalış. Allah için, O’na ihtiyacın kadar çalış. Cehenneme dayanacağın kadar da günah işle.”Ebu Bekir Şibli Hz.leri, alime hizmet etmek, dört bin hadis, kurtuluş sebebi, hadis-i şerif, dünyada kalacağın kadar çalış, cehennem, günah işlemek, ahiret için çalışmak, dünya için çalışmak,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler