Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik, İslam büyüklerinden Ebu Hazim’e “Ölümü niçin sevmiyoruz?” diye sorduğunda, ondan şu cevabı almış:

"Siz, ahiretinizi harap, dünyanızı ise imar ettiniz. Bu yüzden de mamure’den harabeye gitmek istemiyorsunuz."Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler