Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz,dini en güzel sözler,güzel sözler dini sözler,dini sözler güzel,islami dini sözler,dini güzel sözler resimli,en güzel dini resimli sözler,resimli dini güzel sözler,özlü sözler dini,özlü dini sözler,dini sözler paylaþ,dini anlamlý güzel sözler,dini güzel sözler anlamlý sözler,anlamlý dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

 

İslâm’ın ikinci halifesi Hazret-i Ömer, sabahlara kadar sokak sokak gezer, idaresini üzerine aldığı hal­kın huzur içinde istirahat edip etmediklerini araştırır­dı. Yine böyle teftiş gecelerinden birindeydi. Medine so­kaklarında sessizce gezerken ileride hiç beklemediği bir gürültü işitti. Merakla yaklaştı, dikkatle baktığında, bir sarhoşun gelip geçenlere münasebetsizce sözler söyle­yip rahatsız ettiğini gördü. Resûlüllah’ın şehri Medi­ne’de adam hem âyetin emrine karşı gelerek içki içmiş, hem de sarhoş halde sokağa çıkıp mes’ûliyetini üzerine aldığı mü’minleri rahatsız etmişti. Bu hâl, Allah’ın em­rine açıkça isyandı. Allah’a isyan, edenin hasmı ise Ha­life Ömer’di.

Bu sebeble meşhur gazabına yine bürünmüş, öfke­sini kullanmanın zamanı geldiğine inanmıştı. Elindeki kırbacını hızla kaldırıp sarhoşun başına yıldırım gibi indirmeyi düşünüyordu. Nitekim kamçısını havaya yu­karı kaldırırken sarhoşun hakaretli sözlerine muhatap olmaya başladı. Adam, şahsını hedef almış, bizzat kendisine haka­rette bulunmuştu. Hızla havaya kalkan kamçı bu defa yavaşça yere indi, sarhoşun başında şaklamaktan vaz­geçmiş oldu.

Şaşıran sarhoş, sormadan edemedi:

Sen kimsin ki, önce beni kırbaçlamak istedin, sonra da vazgeçtin?

Hazret-i Ömer cevap verdi:

Ben Allah'ın emirlerini tatbik etmekle vazifeli ha­life Ömer’im!

Peki öyle ise neden kırbaçlamaktan vazgeçtin be­ni?

Halifenin cevabı, fevkalâde düşündürücüydü:

Ben önce Allah için kaldırmıştım kırbacımı. Tam o sırada sen şahsıma hakaretler savurdun. Birden nef­simin galeyana gelmesine, öfkelenmeme sebeb oldun. Baktım ki Allah için kaldırdığım kırbacım, nefsim için inecek. Nefsime yaptığın hakaretinden dolayı seni kırbaçlamış olacağım.

Halife sözünü şöyle tamamladı:

Halbuki ben, Allah için hiçbir şeyden gözümü kırpmam, ama nefsim için bir karıncayı dahi incitemem, bir kuşun bile benden korkup uçmasına razı ola­mam! Bu cevaptan sonra ortalığı bir sessizlik almıştı.

Müslümanların halifesi neticeyi şöyle bağladı:

Uzat elini, seni doğruca Kadı Şüreyh’e götüreyim. Durumunu ona anlat, adâletin hükmünü ondan gör. Bundan sonra seni ben cezalandıramam. Zira nefsimin hisse almasından korkarım!Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler