Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Müminlerin emiri Hz. Ömer (r.a.): ‘’Nefsin arzularına gem vurun. Çünkü nefsani arzular, insanı şerrin en kötüsüne götüren bir kılavuzdur. Hakikat nefse ağır ve acı, yanlış olan ise hafif ve hoş gelir. Ayrıca günahları terk etmek, işlenen günahlara tövbe etmekten daha kolaydır.’’ diye buyurmuştur.

 Hz. Ömer, Müminlerin emiri kimdir?, nefsin arzuları, nefsani arzular, hakikat, günahları terk etmek, tövbe etmek,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler