Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Cennetliklerin cennete, cehennemliklerin de cehenneme girmeleri, kendi amelleri sebebiyledir. Fakat onların orada ebedi kalmaları, niyetleri yüzündendir.

Hasan-ı Basricennetlikler, cennet, cehennemlikler, cehennem, niyet, ebedi kalmak, Hasan-ı Basri,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler