Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Yabancı kadın ile, bidât ehli ile, fâsık ile ve de dedikodu yapan kimse ile birarada olmaktan şiddetle sakının.

 yabancı kadın, bidat ehli, fasık, dedikodu yapmak, kimlerle beraber olmamalı,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler