Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Nefsini sevdiği halde Allah’ı sevdiğini iddia eden kimse, yalancının biridir.

Yahya bin Muaz 



Allah'ı sevmek, nefsi sevmek, yalacılık,
Hızlı Sayfa Navigasyonu



Etiketler