Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Sürekli şikâyet ve memnuniyetsizlik, şükürden ve sabırdan yoksun gafil kimselerin en belirgin halidir.şikayet etmek, memnuniyetsizlik, şükür, sabır, sabırsız insanlar,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler