Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Üç haslet sahibinin imanı kemale ermiştir. Bunlar: Huzurda iken batıla sapmamak, kızdığı zaman Hakk’dan ayrılmamak, gücü yettiği halde haddi aşmamaktır.

Muhammed bin Ka’bMuhammed bin Ka’b, Üç haslet sahibi, kemale ermek, huzurda olmak, batıla sapmamak, Hak'dan ayrılmamak,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler