Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Ünlü bilgin Amr bin Abdülkays’a bir gün birisi gelir. Asıl niyeti eğlenip hoş vakit geçirmektir. Onun yanlış maksadını anlayan bilgin, ‘’Güneşi durdur’’ der. Adam şaşırır. Sonra bilgin şöyle devam eder:

‘’Güneşi durdur ki seninle birkaç dakika çene çalayım. Zaman çok önemli, zaman geçti mi bir daha geri getiremeyiz. Bu hiçbir şeyle karşılanamayacak bir zarardır. Çünkü her zamanın kendine mahsus bir işi vardır.’’Amr bin Abdülkays, güneşi durdurmak, çene çalmak, zamanın kıymeti,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler