Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Diyojen’e, gelerek “Hayvanlardan en zararlısı hangisidir?” diye sorarlar. O da şöyle cevap verir:

“Vahşi hayvanlardan daha zararlısı, insanın gıyabında konuşanlar; ehil hayvanlardan daha zararlısı ise, dalkavuklardır.”Diyojen, Hayvanlardan en zararlısı hangisidir, vahşi hayvanlar, insanın gıyabında konuşanlar, dalkavuklar kimlerdir,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler