Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Mü’minin ölüm zamanında alnının terlemesi, gözlerinin yaş dökmesi, burun deliklerinin kabarması, Allah’ın rahmetine nâil oluşunun alâmetidir.

Selman-ı Fârisi r.a.Allah’ın rahmetine nâil oluşun alâmeti, alnın terlemesi, gözlerin yaş dökmesi, burun deliklerinin kabarması,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler