Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Gözleri kör olanlar bir rehbere ihtiyaç duydukları gibi, kalp gözü kör olan avamda, bir Mürşid-i Kamile bağlanmaya şiddetle ihtiyaç duymalıdır.Mürşid-i Kamil, Mürşid-i Kamile neden ihtiyaç duyulur, kalp gözünün kör olması, avam,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler