Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Adalet nedir? Ağaçları sulamaktır.

Zulüm nedir? Dikenleri sulamaktır.Adalet nedir, Zulüm nedir, ağaç sulamak, diken sulamak,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler