Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Fudayl b. İyaz rh.a şöyle der: “Biz kimi insanlar gördük ki onlar, yaptıkları ameller ile riya yapıyorlardı, şimdi ise öyle insanlar var ki yapmadıkları ameller ile riyakârlık yapıyorlar.”Fudayl b. İyaz, riyakarlık, riya yapmak, amele riya karışması,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler