Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Ey İslamiyet; sen ne büyük bir dinmişsin ki kavimleri birbirine kardeş ediyorsun!

Ey ırkçılık; sen ne korkunç bir şeymişsin ki, kardeşleri birbirine düşman ediyorsun.

 islamiyet, ırkçılık, islamiyetin özelliği, ırkçılığın kötülüğü,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler