Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Cenab-ı Hakk’ın nimetleriyle beslenip, başkasına veya bizzat nefsimize itaat edersek hesabımız çok çetin olur.

Mehmed Kırkıncı

 

Nefsini yenerek tahkiki iman kazanan kimse, ateş ortasında fidan yetiştirmiş gibidir.

Mehmed Kırkıncı

 

İnsan, Hz. Şuayb a.s. gibi hutbe irad etse bile, kendi iç mülahazası şöyle olmalıdır. Lafzperestlik yaptım, insanları kelimelerle cümlelerle aldattım.

Fethullah Gülen Mehmed Kırkıncı, nefse itaat, nefsini yenmek, tahkiki iman, Hz. Şuayb a.s.Lafzperestlik,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler