Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Kul hakkına riayet, bütün Müslümanların görevi olmakla birlikte bunun en fazla ihlâl edildiği saha, İslâmî esaslardan uzak olarak yapılan ticarettir.Kul hakkına riayet, müslümanların görevi, İslâmî esaslar,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler