Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Siz verâ’dan gaflet ediyorsunuz. Hâlbuki verâ, ibadetin en yükseğidir.

Hz. Ali r.a.Hz. Ali r.a., ibadetin en yükseği, veradan gaflet etmek,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler