Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Övgüler de, yergiler de kabir ehli için eşit derecede çok önemsiz şeylerdir artık.övgü, yergi, kabir ehli,
Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 13763          bugün: 25509          toplam : 956034


Etiketler