Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Övgüler de, yergiler de kabir ehli için eşit derecede çok önemsiz şeylerdir artık.övgü, yergi, kabir ehli,
Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 9479          bugün: 4186          toplam : 54865153


Etiketler