Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Şafi-i Hâkim-i Zülcelâl, küre-i arz olan eczahane-i kübrasında, her derde bir deva istif etmiş. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur; fakat tesiri ve şifayı Cenab-ı Hak’tan bilmek gerektir.Şafi-i Hâkim-i Zülcelâl, eczahane-i kübra, her derde deva, şifayı veren,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler