Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Halife Me’mun şöyle demiştir:

Arkadaş üç çeşittir:

Birincisi gıda gibidir. Zaruridir, ona her zaman ihtiyaç duyulur.

Diğeri ilaç gibidir. Gerektiği vakit ihtiyaç duyulur.

Üçüncüsü ise hastalık gibidir. Kendisine asla ihtiyaç duyulmaz.

Bu üçüncü tip kişilerle kul imtihan halindedir. O öyle biridir ki ne ünsiyet kurulur ne de ondan faydalanılır. Birincisi ise Allah Teâlâ tarafından kuluna ihsan edilen bir nimettir.Halife Me’mun, Arkadaş üç çeşittir, ilaç gibi arkadaş, hastalık gibi arkadaş, hayırlı arkadaş, imtihan dünyası, kulun imtihanı,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler