Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Verdiği öğütü biraz tutan, bunu başkalarına da dinletebilir.

Feridüddin AttarFeridüddin Attar, öğüt tutmak, öğüt tutmayanlar,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler