Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Kıymetli ömrünü beyhude yollarda zayi edenler, cehenneme odun olmak gibi çok acı bir akıbete uğrarlar.cehenneme odun olmak, kıymetli ömür, beyhude yollar, acı akıbet, acı akıbete uğrayanlar,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler