Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Allah her şeye layık olduğu şeyi vermiştir. Kedinin eğer kanadı olsaydı, dünyadan serçe neslini kaldırırdı. Öküzdeki iki boynuz eğer eşekte olsa idi, kimseyi yanına sokmazdı.Allah'ın hikmeti, herşeyde bir hikmet vardır,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler