Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Nefsimden daha zor kimse ile mücadele etmedim. Mücadelem, bazen lehime ve bazen de aleyhime cereyan etti.

Süfyan-ı ServiSüfyan-ı Servi, nefis mücadelesi, nefisle mücadele, en zor mücadele,
Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 22438          bugün: 3409          toplam : 901117


Etiketler