Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Namazı terk edip, zamanının çoğunu televizyon karşısında geçiren kimsenin mabudu dünya olmuştur artık.namazı terk, televizyon, mabud, dünya,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler