Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Hz. Davut (a.s.) bir gün dedi ki;

Ya Rabbi! Üzerimdeki nimetlerin en düşüğünü bana bildir.

Allah-u Teâlâ vahyetti.

Ey Davut nefes al! Davut (a.s.) nefes aldı. Cenab-ı Hakk;

İşte! buyurdu, sana verdiğim nimetlerin en küçüğü.

 Hz. Davud, nimetlerin en düşüğü, nefes, nimetlerin en küçüğü,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler