Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Kula ihtiyacı bildirmek, aciz ve muhtaç bir varlıktan yardım istemektir.acizlik, kula ihtiyaç, muhtaç varlık,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler