Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Mü’minin nazarı öyledir ki dünyadaki zevkü sefaya bakar arkasında cehennemi görür, meşakkat ve hizmete bakar, arkasında cenneti görür.

Abdülaziz BekkineMüminin nazarı, zavkü sefa, meşakkat, Abdülaziz Bekkine,
Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 24627          bugün: 21266          toplam : 896536


Etiketler