Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Mü’minin nazarı öyledir ki dünyadaki zevkü sefaya bakar arkasında cehennemi görür, meşakkat ve hizmete bakar, arkasında cenneti görür.

Abdülaziz BekkineMüminin nazarı, zavkü sefa, meşakkat, Abdülaziz Bekkine,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler