Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Musibet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiye’ye iltica edip feryâd etmek gerekir.

Bediüzzaman Said-i NursiAsıl musibet, muzır musibet, Musibet-i diniye, dergâh-ı İlâhiye, feryad etmek, Bediüzzaman Said-i Nursi,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler