Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Dünyada en fakir, en müflis kimse hiç şüphesiz ahirete eli boş, sermayesiz yani amelsiz ve imansız giden kâfirdir.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler