Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Her kim malının artmasını, bereketlenmesini, temizlenmesini ve her zaman selamette olmasını isterse zekât vermeyi asla ihmal etmemeli. Ayrıca bol bol sadaka vermeyi ise adet edinmelidir.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler