Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Hz. Ömer radiyallahu anh Efendimiz bazı geceler Medine sokaklarında dolaşırdı. Bir gece bir evde şarkı söyliyen bir adamın sesini işitti, duvardan atlayıp içeri girdi. Baktı ki bu adamın yanında bir kadın ve bir de şarap var. Adama hitaben! “Ey Allah'ın düşmanı sen bir günah işleyeceksin de Allah onu gizleyecek mi sandın?” dedi. Adam ise cevab olarak şöyle dedi. “Yavaş ey Mü'minlerin Emiri!.. Ben bir günah işlediysem sen üç hususta Allah'a karşı geldin:

1. Allah Teâlâ "tecessüs etmeyin" buyurdu, sen tecessüs ettin.

2. Allah Teâlâ "evlere kapılarından girin" buyurdu, sen duvardan atladın girdin.

3.Allah Teâlâ "Başkalarının evine, izin almadan ve oradakilere selam vermeden girmeyin" buyurdu, sen benim evime izinsiz girdin. Bunun üzerine Hz. Ömer: “Şimdi ben Emirü'l-Mü'minîn olarak sizi affedersem, siz de beni affeder misiniz” dedi. Adam “Evet” deyince Hz. Ömer, bıraktı ve gitti...Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler