Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

Bir insan ölüp de kabre konuldu mu, kabirde kurtlar ve böcekler cesedini, kabir dışında ise mirasçıları malını ve mülkünü hemen bölüp parçalamaya başlarlar. Kısa zamanda cesed yenilir, mal ise bölüşülüp dağıtılır. Kabirdeki mefta ise bütün bu olup bitenleri büyük bir hüzün ve pişmanlıkla seyreder durur.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler