25000VecizS驆
Sizde en gzel s驆leri paylaabilmek i蓾n tklayn
1-100
/
1-250

1. Bu web sitesinin yap覺l覺 amac覺 nedir?

2. Bu eser hangi y繹n羹yle benzersizdir?

3. Bu esere manen nas覺l destek verebiliriz?

4. Bu eserde neden bir癟ok s繹z羹n alt覺nda, o s繹z sahibinin ismi yaz覺lmam覺t覺r?

5. Bu 癟al覺man覺n sonunda yap覺lacak olanlar nelerdir?
1. Bu web sitesinin yap覺l覺 amac覺 nedir?

Allah-ü Teâlâ’n覺n r覺zas覺n覺 kazanmak, Allah-ü Teâlâ’n覺n dinine hizmet etmek ve insanlar覺n dünyada hidayete, ahirette ise ebedi saadete kavumalar覺na vesile olmakt覺r.


2. Bu eser hangi y繹n羹yle benzersizdir?

Yeryüzünde en ifal覺 g覺dalar覺n ba覺nda bal yer almaktad覺r. Bal覺n muhteviyat覺na bak覺ld覺覺nda ar覺lar覺n bal yapabilmek için deiik türlerdeki milyonlarca çiçek ve bitkiyi ziyaret ettii ve bu bitki ve çiçeklerin özünden istifade ettii görülmektedir. Bizlerde bu eseri Allah’覺n izniyle meydana getirirken tek bir kaynaa bal覺 kalmadan ayetlerden, hadislerden, mübarek peygamberlerin ve Allah dostlar覺n覺n hikmetli sözlerinden ve ibretlik menk覺belerinden, insanl覺k alemi taraf覺ndan kabul görmü, beeni kazanm覺 yazar, bilim adam覺 gibi sayg覺n kiiliklerin veciz sözlerinden ve bilimsel arat覺rma sonuçlar覺ndan istifade etmeyi amaç edindik. Bu çal覺ma y覺llar süren özenli ve çok kapsaml覺 bir ura覺n覺n sonucudur. Allah-ü Teala bu halis niyet ve amaç urunda gayret gösteren herkesi muvaffak eylesin.


3. Bu esere manen nas覺l destek verebiliriz?

Bu çal覺ma için hiç kimseden hiçbir ekilde maddi yard覺m kabul edilmemektedir. 襤leride yard覺m etme niyetinde ve düüncesinde olacak din kardelerimize imdiden teekkür eder, Allah’覺n onlardan raz覺 olmas覺n覺 dileriz.

Ancak manen yard覺m etmek isteyen Müslüman kardelerimiz kendi okuduklar覺 kitaplarda beendikleri söz ve menk覺beleri, e-mail yoluyla ve anasayfada bulunan "Sizde en güzel sözleri paylamak için t覺klay覺n" butonun basarak bize gönderebilirsiniz.

Ayr覺ca, bu eseri çevrenizdekilere duyurup tan覺t覺m覺na katk覺da bulunursan覺z esere çok büyük hizmet etmi ve manen ortak olmu olursunuz. 


4. Bu eserde neden bir癟ok s繹z羹n alt覺nda, o s繹z sahibinin ismi yaz覺lmam覺t覺r?

Bizim bu çal覺mada ki amac覺m覺z hikmetli, veciz sözleri insanlara tan覺tmak ve istifadelerine sunmakt覺r. As覺l olan sözün güzelliidir. O sözü kimin söylediinin pek bir önemi yoktur. Hz. Ali (r.a) buyurdu ki: “Söz güzel ise al覺n覺z, kimin söylediine bakmay覺n覺z.” 

Okuyucular覺m覺zdan ve söz sahiplerinden bu düüncemize sayg覺 göstermelerini önemle rica ederiz.

Önemli not: Bu eserde sözleri yay覺nlanan ama ad覺 sözün alt覺nda yaz覺lmayan ah覺slar istekleri (müracaatlar覺) halinde sözleri koulsuz olarak eserden ç覺kar覺lacakt覺r.

 


5. Bu 癟al覺man覺n sonunda yap覺lacak olanlar nelerdir?

Bu çal覺ma görüntülü ve sesli bir cd seti halinde insanl覺覺n hidayete ermesi dinin en güzel bir ekilde yaanabilmesi amac覺yla herkese ücretsiz olarak da覺t覺lacakt覺r. Hiç kimsenin bu çal覺madan dünyevi bir menfaat elde etmesine asla müsaade edilmeyecektir.