Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#390

Sevmek için Allah, arkadaş olmak için Kur’an, nasihat için de ölüm yeter.

İbn-i Sirin

#1340

Bizim yolumuzun aslı Kur’an ve sünnete dayanır. Ona aykırı hareket eden, adı ne olursa olsun, hatta güneşi ve ayı yere indirse bile yolumuzun onunla hiçbir ilgisi yoktur.

#1663

Kurtuluş üç şeydedir: İlim, amel ve ihlâs. İlimden maksat, ehl-i sünnet inancını öğrenmektir. Amelden gaye, Kur’an ve Sünnet’in hükmüne göre yaşamaktır. İhlâs ise bütün bunlarda samimi olması, bu yaşayışı diğer insanlarla paylaşması, (Sahabiler gibi) sohbet halini yaşamasıdır.Etiketler