Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#465

Nice sevinçler vardır ki, sonları keder, nice hüzünler vardır ki, sonları kurtuluştur.

#1527

Kandil geceleri “umumi af günleri” olduğu için sevinçle, umutla ve ibadetle en iyi şekilde değerlendirilmelidir. 

#1685

Fudayl bin İyad Hazretleri, bir gün yolda giderken insanların neşe ve sevinç içinde olduklarını görünce:

“Nice neşeli ve sevinçli kimseler vardır ki, onlara nasip olacak kefenlikler dokunup satışa çıkarılmıştır bile” buyurmuştur.

 

#1732

Nice sevinçler vardır ki, sonları keder, nice hüzünler vardır ki, sonları kurtuluştur.

Ebu Bekr-i Dükkî

#1945

Sevinç ve mutluluklar paylaşıldığı gibi sıkıntı, keder, hüzün ve iptilâlar da paylaşılmalı; taraflar, her zaman birbirlerine destek vermeli, birbirlerini yıkayan iki el gibi olmalı ve yine birbirlerine en yakın teselli kaynağını kendileri teşkil etmelidirler. Hakiki dostlar, birbirini yıkayan iki el gibidir.Etiketler