en büyük saadet güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1693

Mücahit, “cihat eden“ demektir. Cihat ise, Allah ve Rasulünün koyduğu ölçüleri hem fert olarak kendi hayatımıza, hem de yakın çevremizden başlayarak bütün insanlık âleminin hayatına hâkim kılmak için bütün imkânlarımızı kullanarak, bütün zorluklara katlanarak, takatimizin en son sınırına kadar söz ve fiille gayret etmek”tir.

“Mücahit ol ki cehennem ateşine girmeyesin. Mücahit olmak hem içini hem dışını imar etmektir ve bu senin için en büyük saadettir.”Etiketler