Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#132

Dünya, zevk ve sefa yeri olsaydı, insanoğlunun bir ömür çektiği bu sıkıntı, elem ve keder niye öyleyse?

#401

Kul için dertlerin, belaların gelmesi zahiren sıkıntı gibi olsa da, neticesi hayırdır, iyiliktir. Çünkü günahların af olmasına veya ahiretteki derecesinin yükselmesine sebep olur.

#917

Kişinin ameli az olursa, düşünce ve sıkıntıya mübtelâ olur.

#1064

 

Büyük Kur'an hizmetkârı Ebu'l-Esved (r.a) komşularından memnun değilmiş. 
Bu yüzden evini değiştirmeye karar vermiş ve evini satıp başka bir yerden ev almış. 
Onun evini sattığını duyanlardan biri: 
"Yazık oldu," demiş. Evini satmışsın." O ise şöyle karşılık vermiş: 
"Hayır, ben evimi değil, komşumu sattım. Evimi satmış olsaydım şimdi evsiz kalmıştım. 
Lâkin komşumu sattığım için şimdi komşumdan uzakta ve huzur içerisindeyim."

#1673

Şeyh Sadi Şirazi k.s. anlatıyor:

Bir gün henüz âkil baliğ olmamış bir çocuk niyet edip oruç tutmaya başlar. Yüz türlü sıkıntı ile kuşluk vaktine kadar sabreder. Çocuğun annesi babası rahatça orucunu tutması için o gün çocuğu okula göndermez. Annesi şefkatle kucaklar öper, babası okşar. Çocuğa birtakım ödüller verip yüzüne karşı överler.

Fakat öğle olunca açlık ve susuzluk çocuğun canına tak eder. Kendi kendine, “Akşama daha çok vakit var, bir iki lokma yesem annemle babamın nereden haberi olacak?” diye düşünür.

Böylece anne babasına yaranmak için oruçluymuş gibi görünür ama gizlice orucunu bozar, bir şeyler yer.

Şayet sen, Allah’ın seni gördüğünü bilip O’ndan korkmadıktan sonra namazı abdestsiz olarak kılsan kim nereden bilecek?

Çocuk buluğ çağına girmediği için orucu anne babasına hoş görünmek için tutmuş olabilir. Ancak gösteriş için ibadet yapan yaşı olgun bir kimse bu çocuktan daha cahildir. Gösteriş için, dindar görünmek için kılınan namaz ve yapılan ibadet cehennem kapısının anahtarıdır.

Şayet tuttuğun yol Allah’tan başkasına gidiyorsa, yarın senin seccadeni cehenneme sererler.

#1687

Sabrın başlangıcı çok acı sonu ise bal gibi tatlıdır.

Dertlerin belaların gelmesi zahiren sıkıntı gibi olsa da, neticede hayırdır, iyiliktir.

Çünkü kulun günahlarının affolunmasına ve ahiretteki derecesinin yükselmesine sebep olur.

 

#1733

Sıkıntı ve çile her ne kadar çok acı ise de sabredilince nimet olur.

#1922

Velî, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip katlanan kimsedir. O, toprak gibidir. Toprağa her türlü kötü şey atılır. Fakat topraktan hep güzel şeyler biter...

#1932

Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır.

#1945

Sevinç ve mutluluklar paylaşıldığı gibi sıkıntı, keder, hüzün ve iptilâlar da paylaşılmalı; taraflar, her zaman birbirlerine destek vermeli, birbirlerini yıkayan iki el gibi olmalı ve yine birbirlerine en yakın teselli kaynağını kendileri teşkil etmelidirler. Hakiki dostlar, birbirini yıkayan iki el gibidir.Etiketler