Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#32

Şeytan malı ya israf ettirir veya cimrilik ettirir. Hayra harcamaktan alıkoyar. Yoksul olursun, elin daralır diye korkutur. Sadakanın malı azaltmayacağı ise ayet-i kerimede şöyle bildirilmiştir.

“Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, yedi başak bitiren ve her başağında yüz dane bulunan bir tohuma benzer.  Allah dilediğine daha fazla da verir.” (Bakara Suresi, 261) Peygamber efendimiz (a.s.m.), yemin ederek: ‘’Sadaka vermekle mal azalmaz’’ buyurdu.

#574

Zenginlik istersen kanaat yeter.

Kanaat, israfı defeder, şükrü ise davet eder.

#587

 Lüzumlu lüzumsuz alıp tükettiklerimiz yüzünden günde 65 bin ton çöp üretiliyor. Evet, ülkemizde günde 65 bin ton çöp üretiliyor. Yani her gün “israf’ın sırtı biraz daha fazla sıvazlanıyor. Yani her gün küresel ısınmaya ve küresel sermayeye tam destek veriliyor. Yani, “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz.” Ayet-i Kerimesini unutan insan, müsrif olmanın bedelini, hayatının içini boşaltarak ödüyor.

#1548

Çok yemek hem büyük israftır. Hem de sağlığımızı yani Allah’ın emanetini tehlikeye atmaktır.

#1664

Mürit, yerken ve içerken bir lokma veya bir yudum dahi israf etmez. Yani yemeği hırsla, aç gözlülükle ve Rabbinden gafil bir kalple yemez. Çünkü gafletle yenilen bir lokma daha çok gaflete, Allah’ı hatırlayarak yenilen bir lokma ise daha çok huzura sebep olur.

#1741

İsraf insanı bencil yapar. Böyle bir kalp, fırlatıp attığı şeyin bir yoksulu sevindireceğinden hiçbir vakit haberdar olamaz. Bu durum, gayretullaha şiddetle dokunur ve şükürsüz insan, sosyal ve iktisadi patlamalarla bunun cezasını çeker

#1793

Günümüzde kanaatsizlik ve israf, almış başını gitmiş. İhtiyaç olmayan şeylerin peşinde ömürler beyhude tüketilmekte.

Daha yenisini, daha güzelini ve en son moda olanı istemek, nefsanî arzuların en başında yer almıştır.Etiketler