Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#310

Bilhassa ölüm için hazırlık yapın. Görüyorsunuz ki herkes (sırası gelen) ölüyor. Ölüm sizin de peşinizde. Yükünüzü hafif tutun ki menzile rahat varasınız. Önce gidenler, arkalarından gelecek olanları bekliyor. 

#1746

Aman ha! Bizi ömrümüzde yalnızca bir kere ziyaret edecek olan misafire (Azrail a.s.’a) hazırlıksız yakalanmayalım.Etiketler