Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1567

Ey gafil insan! Taştan heykeller yapanları alkışlayıp da, bir damla sudan seni yaratan kudret ve hikmet sahibini görmemezlikten, bilmemezlikten gelemezsin.

Alaaddin Başar

#1568

Ey gafil insan! Sana bir çift ayakkabı hediye edene yüz kez teşekkür ediyorsun da, ayaklarını yaratan zata şükretmemen sana hiç yakışıyor mu? Gözlükçüye teşekkür ettiğin halde gözünü yapana karşı nasıl lakayt kalabilirsin?

Alaaddin Başar

#1748

Azrail’de olsa, gelen melek değil mi? Öyleyse senin canını alıp Rabbine kavuşturacak olan melekten ne korkarsın a gafil! 

#1776

Yoksa sen de diziler, filmler ve maçlar uğruna televizyon karşısında saatlerce esir olan gafiller zümresinden misin?

#1784

Ey gafil insan! Kısacık ömrünü, sadece beden hanesinin ihtiyaçlarını karşılamakla heder etme.Etiketler