islam güzel sözler, aşk sözleri, dini güzel sözler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1160

Bayezid-i Bistami Hazretleri buyuruyor ki:

"Siz havada uçan birisini gördüğünüz zaman hemen o kimsenin faziletli, keramet sahibi birisi olduğuna hüküm vermeyin. Hata edebilirsiniz. O kimsenin hakikaten fazilet ve keramet sahibi olduğunu anlamak için, İslâmiyet’in emirlerine uymaktaki hassasiyetine, Peygamber efendimizin ahlâkı ile ahlâklanması ve sünnet-i seniyyeye uymasına, hakikî İslâm âlimlerine olan muhabbet ve bağlılığına bakın. Bunlar tam ise, o kimse fazilet ve keramet sahibidir. Bunlara uymakta en ufak bir gevşeklik ve zayıflık bulunursa, o kimse için fazilet ve keramet sahibidir, demek mümkün olmaz."

#1201

Muhammed Hilmi Efendi, malın faydalı mı zararlı mı olduğu yolunda soru soran bir kimseye: "Mal yılana benzer. Hem zehiri hem de panzehiri vardır. Eğer insan fayda ve zararını bilirse o yılanın şerrinden kurtulur. Malın faydası; şahsına, çocuklarına, hanımına israf etmeden sarf etmek, geri kalanı da hac, cihad, din-i İslamı yayma, cami yaptırma ve fakirlere vermekle olur.

#1381

İki türlü insan daima açtır.

Biri ilmi arayan, diğeri de parayı…

Yusuf İslam

#1430

Mücadalem din için Allah için olduktan sonra idam sehpalarından korkum yoktur. Hiçbir askerim ve hiçbir silahım olmasa da, elimdeki bu asa ile Din-i İslam’ı savunmaktan asla geri dönmem.

Şeyh Said

#1551

Meşhur hadis âlimi Hakim Et-Tirmizi r.a. buyurdu ki;

“Gerçek İslam, Allah-ü Teâlâ’nın haklarını korumak için malını ve canını onun yolunda vermekten ibarettir.

#1777

İslam’da servet emanettir, bir yandan ibadet aracıdır, bir yandan da çetin bir imtihan sorusudur.Etiketler