Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#474

İbn-i Sina’ya :

Dünyada devası olmayan bir dert var mıdır? diye sorduklarında:

Derdin devâsızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır, demiş.

#1101

 

İbn-i Sina'ya: 
"Dünyada devâsı olmayan bir dert var mı?" diye sorduklarında ondan şu cevabı almışlar: 
"Derdin devâsızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır." 

#1787

Hiç kimse hakikatleri görmek istemeyen kadar kör değildir.

İbn-i Sina

#1809

Okuyucularından biri, Peyami Safa'ya şu mektubu gönderir: 
''Koca Peyami! 
Allahtan bahsetmek senin ağzına yakışmıyor. Çünkü kafan çalışıyor ve mantığın sağlamdır... Yoksa sende mi ölümden korkmaya başladın?'' 

Peyami Safa şu şekilde cevap verir: 
Ey koca kafalı; 
Dünyanın, Eflatun’dan Farabi'ye,İbn-i Sina'ya,Mevlana'ya ,Hegel'e,Einstein'a,Bergson'a ve bütün hayatta bulunan doğulu-batılı meşhur bilim adamı ve filozoflarına varıncaya kadar ''kafası işleyen ve mantığı sağlam'' yüz binlerce dahi ve mütefekkir, Allah ' a inanır. 
Allah'ı körü körüne inkâr etmek kolaydır ve kârlı görünür; insanı güya hesap vermekten kurtarır. Fakat Allah'ı metafizik, felsefi ve ilmi delillerle inkâr etmek O'nu ispat etmekten daha zordur. Allah’a inanmak değil inanmamak insanın boyunu aşar. 
Allahsız filozoflar bile tabiat şuuruna inanmışlardır. Arada, bir kelime ve derece farkından başka bir şey yoktur. 
Unutma ki insanlar arasında Allah'a inanan dehalar ve büyük zekâlar pek çoktur. Eşekler arasında ise hiç yoktur. Etiketler