Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#466

Hallac-ı Mansur, Cüneyd-i Bağdadi Hz.lerinin kapısını çalar. Hz. Şeyh:

Kimsin? diye sorunca,

Hallac-ı Mansur:

Ben Hak! diye cevap verir.

Cüneyd-i Bağdadi, Vahdetü’l- vücudçu Hallaç’a şu karşığı verir:

Sen, Hak değilsin. Belki Hak ilesin.

 

#484

Cüneyd-i Bağdadî Hz.lerine soruldu ki:

İnsan ne zaman gerçek kul olur?    

Allah-ü Teâlâ’dan başkasına kulluk etmeyi terk ettiği zaman, buyurdu.                            

#1125

Cüneyd-i Bağdâdî Hz.leri buyurdu ki: "Bir kimse, yaptığı ibadetlerini ihlâs ile yaparsa, Allah-ü Teâlâ o kimseye, boş hallerden, lüzumsuz heveslerden halas olmak, kurtulmak nîmetini, rahatını ihsan eder.

#1785

Cüneyd-i Bağdadi henüz çocukken birisi ona sorar:

“Şükür hakkında ne biliyorsun?”

Küçük çocuk Cüneyd der ki:

“Şükür odur ki, Allah‘ın sana verdiği nimetlerle, günah ve kötülük yolunda kuvvet kazanmayasın!..”Etiketler