Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1842

Kulun ibadette sadece iki maksadı olabilir. Birincisi,  sadece ilâhi rızayı gözetmek. İkincisi ise azaptan kurtulmak ve ahiret nimetlerine vasıl olmak.

Fahreddin Razi Hz.leri

#1843

Dört türlü cihat vardır.

Birincisi, günahları terk etme yolunda cihad.

İkincisi, nefis ile cihad.

Üçüncüsü, şeytanla mücadele yolunda cihad.

Dördüncüsü ise kötü arkadaşları terk etme.

Fahreddin Razi Hz.leri 

#1844

Mü’minlere her şeyden evvel kendi nefislerinin ıslahı lazımdır. Kendi nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Mahşer günü herkese kendi amelinden sorulacak. Kimse başkasının günahından zarar görmeyecek, kâfirlerin küfrünün zararı ancak kendilerinedir.

Fahreddin Razi Hz.leriEtiketler