Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1321

Allah-ü Teâlâ’nın takdirine rıza göstermeyen kişinin Cenab-ı Hakk’ın gazabına uğraması kaçınılmazdır.

#1871

Sünnetullahtır; tuğyanın ve fahşânın yaygınlaştığı toplumlar ilahi gazaba uğrar, helak edilirler. Hayâsızlığın yaygınlaştığı dönemlerde yaşlıların “Başımıza taş yağacak!” uyarısı laf olsun diye söylenen bir söz değildir. Hayâsızlığın en uç örneğini sergileyen Lût Kavmi, Kur’an’ın “münzerîn yağmuru” dediği bir felaketle, başlarına taş yağdırılarak helak edilmiştir çünkü.Etiketler