Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#1904

Ferîdüddîn-i Genc-i Şeker buyururdu ki:
İnsanların en akıllısı, dünyaya gönlünü kaptırmayanlardır. En zengini de kanaat edenlerdir.
Başkalarının almak istemediği malın satıcısı sen olma!
Herkesin yemeğinden yeme! Fakat herkese yemek yedir!
Günah olan bir şeyde kendine karşı sert ol!
Başkalarına iyilik yaptığın zaman kendine iyilik yaptığını bil.
Allah-ü Teâlâ’nın sevgili kulları ile oturup kalkmada, Allah-ü Teâlâ’yı hatırından çıkarma!

 Etiketler