Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz

#587

 Lüzumlu lüzumsuz alıp tükettiklerimiz yüzünden günde 65 bin ton çöp üretiliyor. Evet, ülkemizde günde 65 bin ton çöp üretiliyor. Yani her gün “israf’ın sırtı biraz daha fazla sıvazlanıyor. Yani her gün küresel ısınmaya ve küresel sermayeye tam destek veriliyor. Yani, “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz.” Ayet-i Kerimesini unutan insan, müsrif olmanın bedelini, hayatının içini boşaltarak ödüyor.

#1209

Dâvûd-i Tâî' buyurdu ki:

Kim ki, Allah-ü Teâlâ’nın vaad ettiğinden korkarsa arzularına çabuk kavuşur. Kimin arzuları çoksa, ona bütün azaplar yakındır. Ey kardeşlerim, en büyük sermaye, Allah-ü Teâlâ’nın râzı olduğu bir iş ile meşgûl olmaktır. Kabirdekiler, kıyamet kopunca kabir azabı kalkacağı için, kıyametin çabuk gelmesini beklerler. Dünyadakiler ise; kabirdekilerin pişmanlıklarını bilmedikleri için hep günah işlerler. Hâlbuki onlar da ölünce, dünyada iken neden çok ibadet yapmadık, diyerek pişman olacaklar.

#1291

Eskiler, ömrü sermayeye benzetmişler. Dolayısıyla ömrü heba etmeyi, boşa harcamayı, eldeki sermayeyi savurup saçmakla bir saymışlar.

#1317

Vaktin senin en değerli sermayendir. Onu en değerli şeyle yani sana ebedi saadeti kazandıracak salih amallerle değerlendirmelisin.

#1714

İnsan ömrü üç konaktan ibarettir. Bu konaklar çocukluk, gençlik ve ihtiyarlıktır. Ömür, ebediyet yolculuğumuzda tek sermayedir. Zamanı boş yere harcayıp zayi etmek, bir daha elimize geçmeyecek olan bu sermayeyi israf etmektir.

#1907

Fudayl bin İyâd buyurdu ki:

"Farzlar, insan için sermaye, nafileler ise kâr ve kazanç gibidirler. Kâr, sermaye olduktan sonra meydana gelir."Etiketler